Blog

Pharma | 27 maja 2016 | 0 Komentarzy

1. Lekarz Gabinet Stomatolog Klinika Szpital Żywiec  śląskie

Ostatnia aktualizacja 28 września 2022 przez Pharma

Żywiec  śląskie Uczestniczy służby zdrowia świadczeniobiorcy – pacjenci Świadczeniodawcy to podmioty lecznicze które mogą prowadzić działalność jako przedsiębiorcy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej SPZOZ jednostki budżetowe instytuty Szpitale o specjalizacjach alergologia anestezjologia i intensywna terapia angiologia audiologia i foniatria balneologia i medycyna fizykalna chirurgia dziecięca chirurgia klatki piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia plastyczna chirurgia szczękowo-twarzowa choroby płuc choroby płuc dzieci choroby wewnętrzne choroby zakaźne dermatologia i wenerologia diabetologia diagnostyka laboratoryjna endokrynologia endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość endokrynologia i diabetologia dziecięca epidemiologia farmakologia kliniczna gastroenterologia gastroenterologia dziecięca genetyka kliniczna geriatria ginekologia onkologiczna hematologia hipertensjologia immunologia kliniczna intensywna terapia kardiochirurgia kardiologia kardiologia dziecięca medycyna lotnicza medycyna morska i tropikalna medycyna nuklearna medycyna paliatywna medycyna pracy medycyna ratunkowa medycyna rodzinna medycyna sądowa medycyna sportowa mikrobiologia lekarska nefrologia nefrologia dziecięca neonatologia neurochirurgia neurologia neurologia dziecięca neuropatologia okulistyka onkologia i hematologia dziecięca onkologia kliniczna ortopedia i traumatologia narządu ruchu otorynolaryngologia otorynolaryngologia dziecięca patomorfologia pediatria pediatria metaboliczna perinatologia położnictwo i ginekologia psychiatria psychiatria dzieci i młodzieży radiologia i diagnostyka obrazowa radioterapia onkologiczna rehabilitacja medyczna reumatologia seksuologia toksykologia kliniczna transfuzjologia kliniczna transplantologia kliniczna urologia urologia dziecięca zdrowie publiczne fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły Do podmiotów wykonujących działalność leczniczą zalicza się również praktyki lekarskie lekarsko-dentystyczne pielęgniarskie oraz położnych apteki Zawody w systemie zdrowia to lekarz lekarz dentysta stomatolog farmaceuta pielęgniarka inne niż lekarsko-dentystyczne pielęgniarskie oraz położnych zawody to ratownictwo medyczne reprezentowane przez ratowników medycznych.

Czekaj wczytuje stronę...
preloader image
Guest
Online
arrow_drop_down

Chat For You Umedicals.com